31 Ekim 2009 Cumartesi

Vazife

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. Elhamdülilahi Rabbil Alemin. Vessalatü ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

VAZİFE

İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Allahu Teala’ya ve Hz. Rasulallah’a iman eden, dış alemi için şu üç şeyi yapmakla vazifelidir.
1- Allah’ın emirlerini tutmak....
2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak...
3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak....

Dışını Cenabı Hakk'ın [Celle Celaluhu] emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için üç vazife başlar.
1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli...
2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli...
3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Cenabı Hakk'ın [Celle Celaluhu] yolunun hakiki yolcularına uydurmalıdır...

[FUTUHUL GAYB (Gizliden Sesler) Abdulkadir Geylani Hz. 1.Makale]

****

30 Ekim 2009 Cuma

Velilerin boynundadır ayağım

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. Elhamdülilahi Rabbil Alemin. Vessalatü ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

Sultanım, Gavsı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri [Kuddise Sirruhu] “Ben ki Hüseynin soyundanım, [Radıyallahu Anh] Cümle Velilerin boynundadır ayağım.” Diyerek Gavsiyetini aşikar eylemesi üzerine, Dergahında sohbet eden Ahmed Er Rifai Hazretleri [Kuddise Sirruhu] boyun eğerek mukabelede bulunmuşlardır.
[Abdülkadir Geylani Cevherden Gerdanlıklar Alem Tic. İst.2005 S.56]

El İlmu İndallah. En iyisini ve En Doğrusunu, Cenabı Hakk Celle Celaluhu bilir. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve Sahbihi ve Sellim....

****

23 Ekim 2009 Cuma

Şeyh Abdülkadir Geylani (1078-1166)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. Elhamdülilahi Rabbil Alemin. Vessalatü ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. Sultanım, Gavsı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri: [Kuddise Sirruhu]

“Hüseyin El-Hallac'ın ayağı kaymıştı. O asırda elinden tutup onu kaldıracak kimse (bir Veli) yoktu. Eğer ben, onun zamanında bulunsaydım, elinden tutup kurtarırdım onu. Çünkü kıyamete kadar ayağı kayan her müridimin, ahbabımın, arkadaşımın elinden tutup kurtaracağım.”
[Abdülkadir Geylani Cevherden Gerdanlıklar Alem Tic. İst.2005 S.56]

İran'ın Geylan şehrinde 1078 (Hicri.471) yılında doğdu. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Hz. Hasan’ın oğlu Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Sultan Abdülkadir Geylani Hazretleri, hem Seyyid, hem Şerif dir. 1166 (Hicri.561) yılında Bağdat’ta vefat etti. Türbesi Bağdat’tadır.

Ehl-i sünnet itikadını ve din bilgilerini her tarafa yaydı. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehid idi. Önceden Şafii mezhebinde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti. Böylece, bu mezhep yayıldı.

Gavsı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri heybetli idi. Az konuşur, çok sükut eder, konuştuğunda gayet cazip, açık ve net konuşurdu. Şahsı için kızmaz. Din hususunda asla taviz vermezdi. Misafirsiz gece geçirmezdi. Zayıflara yardım eder, fakirleri doyururdu. İsteyeni geri çevirmez, iki elbisesi varsa, mutlaka birini isteyene verirdi. Yanında oturanlarda; "Ondan daha kerim ve lütufkâr kimse olamaz" kanaati hakim olurdu. Sevdiklerinden biri gurbete çıksa, ondan haber sorar, sevgi ve alakasını muhafaza ederdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. Kötülüklere dalmış çok kimse, hırsız ve eşkıya onun vasıtasıyla tevbe etti. Köleleri satın alıp, azat ederdi. Verdiği sözü tutar, kimseye karşı kötülük düşünmezdi. Ambarında helalden kazandığı buğday bulunurdu. Hizmetçisi, kapıda ekmek elinde durur ve halka şöyle seslenirdi: "Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen kimse yok mu? Gelsin!"

Mevla Celle Celaluhu şefaatlerine nail eylesin, inşaALLAHU RAHMAN!

****

16 Ekim 2009 Cuma

Bir Acem Genci

Biri, Şeyh Mesleme bin Nimet es-Sürüci'ye sordu:

Günün Kutbu kimdir?

O, şu anda Mekke'de gizlidir, salihlerden başkası onun yerini ve kendini bilemez. İleride, Irak'ta Abdülkadir isminde bir acem genci zuhur edecek, şanı ve namı yüksek olacak. Öylesine kerametler gösterecek ki herkes donakalacak.

Hülasa, zamanının, gününün Kutbu olacak.

Kitlelere hitab ederek, “Ayağım her Velinin boynu üzerindedir!” diyecek. Asrının velileri ona boyun uzatacaklar ve ayağının altına girecekler..

Ona bağlı olan herkese Allah onu faydalı kılacaktır.. cevabını verdi.
[Abdülkadir Geylani Cevherden Gerdanlıklar Alem Tic. İst.2005 S.75]

El İlmu İndallah. En iyisini ve En Doğrusunu, Cenabı Hakk Celle Celaluhu bilir. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve Sahbihi ve Sellim....

****